Şifa Dağıtan Sular Kaplıcalar


Halk arasında “ılıca”, “kaplıca”, “içmece” “çermik”, “girme” gibi değişik isimlerle anılan şifalı suların tıp dilindeki adı “maden suları”dır. Bu suların hemen hepsi şu üç özelliğe sahiptirler.

* Sıcaklıkları yirmi derecenin üzerindedir.
* Değişik cins ve miktarda erimiş halde maden tuzları ihtiva ederler.
* Bileşimlerinde ayrıca karbondioksit ve kükürtlü hidrojen gibi gazları veya radyoaktif elemanları taşırlar.

Şimdi, bu kısa açıklamadan sonra, şöyle diyebiliriz: Suyu en şifalı kaplıca diye bir şey yoktur; her biri belli bir hastalığa karsı etkili olan kaplıcalar vardır…

Kaplıcalara Kimler Gidebilir?

Üniversitelerimizin çeşitli zamanlarda yaptıkları araştırmalara göre şifa bulmak için kaplıcaya giden hastalar şöyle sıralanmaktadır: Romatizmalılar, mide-bağırsak-böbrek ve safra kesesinden şikayeti olanlar, cilt hastaları, nefes darlığı çekenler, kısırlık ve kadın hastalığı olanlar, kalp ve damar hastalığı çekenler, sinir ve baş ağnsından muzdarip olanlar, şeker hastaları.

Her kaplıcanın özelliğine göre bir faydalanma şekli vardır. Kiminin suyunu
içerken kimi ile banyo yapılır. Bir diğerinin çamur veya buharından istifade edilir.

DİKKAT: Doktorunuza danışmadan ve ondan talimat almadan, sağdan soldan aldığınız kulaktan dolma bilgi ile hareket etmeyiniz. Hangi kaplıcanın hastalığınıza iyi geleceğine, ne kadar müddetle ve kaç seans faydalanacağınıza ancak doktorunuz karar vermelidir.

Banyo Kürleri: Sıcaklıkları vücut ısısına yakın olan (35-38) maden suları ile gerçekleştirilir. Küvet veya havuz gibi bir yere biriktirilen suya bütün vücut ile girilirse buna “tam banyo”; yarı beline kadar girilirse “yarı banyo” denir. Suyu bol olan kaplıcalarda “duş banyoları” da yapılmaktadır.

Buhar Kürleri: Sıcaklıkları vücut ısısının üzerinde olan maden sularının buhanndan istifade edilmektedir. Tavandan veya tabandan açılan deliklerden fışkıran buharlar teneffüs edilerek (iç çekilerek) şifa aranır. Aynca fışkıran buharlar dış derimize temas ederek cildimize de tesirli olur.

İçme Kürleri: Bazı maden sulan ihtiva ettikleri minerallerin özelliğinden dolayı içilmekle fayda verirler. Günde kaç defa, ne zaman ve ne miktarda içileceği yine doktor tarafından tavsiye edilmiş olmalıdır.

Çamur Kürleri: Maden sulanyia senelerce ıslak kalarak çamur halini almış olan kaplıca toprağı, madensel tuzlaradoymuştur. Bu çamurun içine yatıldığı veya vücuda sürüldüğü taktirde; kimyasal maddeler cildin gözeneklerinden içeriye sızarak dokulara nüfuz ederler.

Her kaplıcanın belli bir hastalığa iyi geldiğini öylemiştik. O zaman şöyle diyebilirsiniz: “Eğer romatizmam varsa ve Ankara Kızılcahamam ve Ayaş kaplıcalannın bu hastalığa iyi geldiğin; biliyorsam doktora gitmeme gerek kalmaz. “Ancak, biz yine de doktora görünmenizi tavsiye edeceğiz… Çünkü romatizmanın da çeşitleri vardır. Eğer iltihabi bir romatizmadan muzdarip iseniz ve alevli devrede seyrediyor ise kaplıcanın size bir faydası olmadığı gibi ağniannızı daha da artıracaktır.

Hastalara göre kaplıcalar

Romatizmalar

l- İltihabı Romatizma (Artrit):

Ateş, mafsallarda ağn, şişlik, kızarıklık ve hareket güçlüğü, halsizlik, iştahsızlık şeklinde kendisini belli eder. Kalbi ve sinir sistemim etkileyen çocuklarda ve yetişkinlerde görülen bir hastalıktır. Ateşli ve sükunetli devreleri vardır. Ateşli devrede kaplıca tedavisi yerine yatakta istirahat ve ilaç tedavisi uygulanır, îlaç tedavisi müsbet netice verip hasta ateşli devreyi atlattıktan sonra kaplıca destekleyici bir tedavi olarak tavsiye edilebilir. Bu durumda kaplıcanın şu faydaları görülecektir:

* Mafsallarda arta kalan ağrılar azalır.
* Ateş ve nabız normale döner.
* Halsizlik ve iştahsızlık sona erer; hasta kendisini daha zinde hisseder.
* Kansızlık ve kanda görülen romatizmal bulgular ortadan kalkar.
* Yeni nöbetlerin gelmesi engellenmiş olur.

2- Yaşlılık Romatizması (Osteoartrit):

Genellikle elli yaşın üzerindeki erkeklerde görülür. Geçmişte hastalanmış veya kaza geçirmiş eklemleri tutar. Eklemler şişer ve hareket sırasında çok ağn verir. Parmak kemiklerinin uç eklemlerine yakın yerlerde kemik büyümesi görülebilir. Ağırlık taşıyan eklemler, hareket sırasında gıcırtılı bir ses çıkarır.

Hastalık ilerlemiş ise; istirahat, fîzikoterapi ve rtopedik müdahaleden sonra ancak kaplıca tedavisi uygulanabilir.

3- Başka Bir Hastalık Sonrasında ortaya çıkan Romatizma (Romatoit Artrit):

Umumiyetle yirmi-kırk yaş arası kadınlarda görülür. Sebebi tam bilinmemekle beraber, iltihabi bir kadın hastalığından sonra ortaya çıktığı için; bir çeşit bağışıklık reaksiyonu olduğu sanılmaktadır. El ve ayakların ufak eklemlerinde, altçene kemiğinin kafatasına birleştiği yerde, köprücük ve göğüs kemiği eklemlerinde ağn ile birlikte şişlikler görülür.

Hastalığın ilerlemesini beklemeden bir doktora müracaat edilirse, kaplıca tedavisi çok iyi neticeler verecektir.

4- Doku Harabiyeti ile Neticelenen Romatizmalar (Fibrozit):

Mafsal ağnian ve tutukluklan ile birlikte; erkeklerde damar sertliği, kadınlarda şişmanlama eğilimi görülür. Eklem yerlerindeki bağ doku iltihaplanma sonucu yıkıma uğrar ve tutukluklara sebep olur. tlerlemesi halinde
hastada iştahsızlık, hareketsizlik ve beslenme bozuklukları görülür. Zaman zaman vücut ateşinde yükselmeler olur. Kaplıca tedavisinin iyi neticeler verdiği gözlenmiştir.

5- Ameliyat Sonrası Ortaya Çıkan Eklem Tutuklukları:

Çeşitli iş kazaları sırasında, hareket sistemlerinde meydana gelen kırık, çıkık ve ezilmelerin bazan
ameliyatla tedavisi gerekmektedir. Ameliyat sonrasında cerrahi müdahale gören eklem yerlerinde ağrılar ortaya çıkabilir. Bu ağrılar için de kaplıca tedavisi çok iyi neticeler vermektedir.

OKU:   Myoterapi Masajı

DİKKAT: Kemik tümörü olduğu teşhis edilen hastalar kesinlikle kaplıcaya gidemezler. Ayrıca, romatizma ile ilgisi olmayan, mikrobik kemik ve mafsal hastalıklannda da kaplıca tedavisi uygulanmamalıdır.

Hangi kaplıca suları romatizmaya iyi gelir?

Romatizmadan muzdarip olan hastalar az mineral ihtiva eden, tuzlu ve kükürtlü, radyoaktif sulardan faydalanabilirler. Bu cins kaplıcaların adale kuvvetlendirici, iç salgı bezlerinin çalışmasını
düzenleyici, kireç kaybım önleyici, iltihabı giderici ve kemik dokusunu güçlendirici tesirleri vardır.

DİKKAT: Romatizmal hastalıklarda kaplıca kürleri normal hallerde üçer haftalıktır. Sabahları aç kamına 36-38 derecede yapılır. Doktor, hastanın özelliğini göz önünde bulundurarak bu müddeti azaltıp çoğaltabilir.

Mide ve bağırsak hastalıklarında

Mide ve bağırsak bozukluğu adı altında toplanan rahatsızlıkları şöyle sıralayabiliriz:

* Mide asidinin fazlalaşması sonucu görülen yanma, ekşime ve kramplı ağrılar. Bu rahatsızlıklarda sodalı sular içme olarak tavsiye edilir.

* Şişkinlik, gaz, başağnsı ve baş dönmesi, salya ve tükrük artışı şeklinde kendisini belli eden mide tenbellikleri.
Bunlar için de sodalı suların içilmesi tavsiye edilir.

* Safra1 ifrazının azlığı ile ortaya çıkan ishal, asabî ishal, bazı gıdalara karşı hassas midelerin sebep olduğu ishal, tokluk ishali ve spazmlı kolitler. Tuzlu sodalı sular ve radyoaktif az mineralli sular
tavsiye edilir.

* Bağırsak genişlemesi sonucu ortaya çıkan kabızlıklar. Sodalı mağnezyumlu sular iyi netice vermektedir.

* Mide ve bağırsak ameliyatlannın sonunda görülen hazımsızlık ve ağrılar. Radyoaktif az mineralli sular kullanılır.

Az mineralli sular aç karnına günde üç defa ikişer bardak çok mineralli sular dört defa ikişer bardak içilmelidir.

DİKKAT: Mide ve bağırsaklarında tümörü olanlar, varisli ve ülserliler kaplıcaya gidemezler.

Karaciğer ve safrakesesi hastalıklarında

Siroz başlangıcında, karaciğer iltihabı (hepatit) tedavisinden sonra, ailevî sarılıklarda, safra kesesi taşlannın tedavisinden sonra yeni taş teşekkülünü önlemek için kaplıca kürleri tavsiye edilmektedir. Safra kesesi tenbelliğinde, safra kesesi ameliyatlanndan sonra ortaya çıkan hazımsızlıkların tedavisinde maden suları çok iyi neticeler vermektedir.

Karaciğer ve safrakesesi hastalıklannda sodalı ve sulfatlı sular kullanılmaktadır.

DİKKAT: İlerlemiş siroz ve hepatit hastalıklannda kaplıcaya gidilmemelidir. Kanama ve akıntıyı artıracağından tehlikeli sonuçlar doğurması kuvvetle muhtemeldir.

Kalp ve damar hastalıklarında

Halk arasında, “tansiyonu olanlar sıcak suya girmemelidir” gibi yanlış bir inanç vardır, îster yüksek tansiyonunuz, ister düşük tansiyonunuz olsun sıcak su kaplıcalanna gönül rahatlığı ile gidebilirsiniz. Zira, sıcak maden sularının tansiyonu normal seviyeye getirici sihirli bir tesiri vardır. Kalp çarpıntısı ve asabî tansiyonu olanlar da aynı şekilde çekinmeden kaplıcadan istifade edebilirler. Damar sertliğine bağlı tansiyonlarda maden suları çok iyi netice vermekte, kalbin ve dokuların solunumunu artırarak damarları genişletmektedir. Böylece kan dolaşımım normal seviyeye getirmektedir.

DİKKAT: Eğer tansiyonun sebebi iç salgı bezlerindeki bir tümör ise, hastanın öncelikle ilaçla tedavisi şarttır. Tedavi iyi netice verdikten sonra, damarların bozulan dengesin; düzeltmek için kaplıcaya
gidilebilir.

Kalp yetersizliğinden muzdarip olan hastalar ancak doktor kontrolünde kaplıcadan faydalanmalıdırlar.

Toplar damar hastalıklannda kaplıcanın son derece etkili olduğu ve varis teşekkülünü önleyici bir rol oynadığı bilinmektedir.

îçme şeklinde tatbik edilen sulfatlı ve bikarbonatlı maden sulan böbrek rahatsızliklanna iyi gelmekte ve vücuttan bol miktarda su atılmasını sağlamaktadır.

Karbondioksitli sıcak sular, tansiyon düşürücüdür. Kan dolaşımım hızlandınr. Tuzlu ve iyotlu sıcak sular, iltihap kuruturken; radyoaktif sıcak sular da ağn dindirici ve sinirleri teskin edici özelliğe sahiptir.

Bunların ne kadar müddetle ne miktarda alınacağı mutlaka doktora danışılmalıdır.

Şişmanlığın tedavisinde

Banyo ve içme kürleri şeklinde tatbik edilen ve halk arasında “acı su” diye bilinen sulfatlı sular, vücutta depolanmış yağlan yakarak fazla kilolan attınr. Böbreğin faaliyetini hızlandırarak vücuttan su ve tuzun bol miktarda boşalmasını temin eder. Ayrıca karaciğeri tenbih ederek kandaki zararlı partikülleri temizler.

Şeker hastalığında

Maden sulanmn vücuttaki insülin ifrazatım artırdığı tesbit edilmiştir, insülin ise vücudun şeker kullanmasını sağlar. însülinin etkisi iki yönlüdür:

1. şekerin kandan dokulara geçiş hızını artırır.

2. Karaciğerin kana şeker verfne hızını azaltır.

Şeker hastaları sodalı sulan içme ve banyo kürleri olarak alır. Kükürtlü sulan ise yalnız banyo şeklinde alır.

Damla (gut) hastalığında

Tıp dilinde “Mikris” adı verilen bu hastalığın belirtileri şöyle sıralanabilir:

* Genellikle ayak başparmağında aniden gelen ağrı ve sancı ile kendisini belli eder. Parmaklarda parlak bir kızarıklık görülür.

* Sonra el başparmakları, diğer parmaklar, diz kapakları, el bilekleri ve dirseklerde ağrı ile birlikte şişlikler başlar.

* Hastada hafif ateş ve iştahsızlık görülür.

* Tedavi edilmemesi halinde hastalık kroniklesin Eklemlerde şekilsizlik ve ürik asit kristalleri birikimi olur.

Eklemlerde ürik asit kristallerinin birikmesi sadece Gut hastalığında görüldüğünden “Romatizma” ile karıştırılmamalıdır.

Sebebi bilinmemekle beraber aşın beslenen kişilerde sık rastlanmaktadır. Kanı ürik asitten temizlemek için, hastalığın başlangıcında, sülfatlı sular çok iyi netice vermektedir. Radyoaktif sular da mafsal ağniannın giderilmesinde kullanılabilir.

OKU:   Biraz Form Biraz Meditasyon

Gut hastalığı ile birlikte böbrekte taş teşekkül etmiş ise; sodalı su içmesini tavsiye edeceğiz.

Böbrek hastalıklarında

Halk arasında “acı su” tabir edilen az mineralli sülfatlı sular, böbrek rahatsızlığından muzdarip hastalara çok iyi gelmektedir. Bu sular, idrardaki albümin oranım azaltıcı ve kanda birikmiş olan zehiri vücuttan dışarı atıcı tesirleri vardır. Aynca böbrek taşlanm erittiği gibi, yeni taşlann oluşmasını da engellemektedir.

Sülfatlı sular, aç karnına, günde iki defa, bir-iki bardak içilerek alınır.

Kadın hastalıklarında

Kaplıcalar “kadın hastalıklan”nı iyileştirici etkilere de sahiptirler, îç ve dış kadın organlarında görülen iltihap ve akıntılara tuzlu yahut kükürtlü su kürleri iyi gelmektedir. Kesin bir sebebe bağlanamayan ağniar, sinir bozukluktan ve adet düzensizlikleri için çamur banyolan çok iyi neticeler vermektedir. Keza radyoaktif sular da aynı gayeye hizmet edebilmektedir.

Burun, boğaz ve üst solunum yollarında ortaya çıkan bol ifrazatlı iltihaplar ve sinüzitler için yine kaplıcalar şifa dağıtmaktadır. Astımdan rahatsız olanlara buhar kürleri iyi gelmektedir. Solunumyolları hastalıklannın hemen hepsine kükürtlü, karbondioksiüi ve tuzlu sular etkili olmaktadır. Kükürtlü madensulan deri hastalıklarına ve sivilcelere de iyi gelmektedir. Egzamalara ise radyoaktifli su banyoları tavsiye edilmektedir.

Nerede hangi sular var?

Bolu Kaplıcaları

Karbondioksitli, acı bikarbonatlı, radyoaktif, hipertermal sulardır.
Böbrek, mide ve kan dolaşımı rahatsızlıklanna iyi gelmektedir.

Bolu’ya beş kilometre mesafede olup dolmuş seferleri yapılmaktadır.

Ankara Haymana Kaplıcaları

Bikarbonatlı, kalsiyumlu, sodyumlu, mağnezyumlu, karbondioksiüi sulardır. Mide, böbrek, solunum yolları, kan dolaşımı ve beslenme bozukluğu rahatsızlıklanna iyi gelmektedir.

Haymana’ya Ankara’dan otobüs seferleri yapılmaktadır.

Ankara Ayaş Kaplıcaları

Kalsiyumlu, klörürlü, sodyumlu ve karbondioksiüi sulardır. Romatizma, solunum yolları, kan dolaşımı, mide ve beslenme bozulduğu hastalıklanna iyi gelmektedir. Ankara’dan Ayaş’a otobüs seferleri yapılmaktadır.

Ankara Kızılcahamam Kaplıcaları

Karbondioksit, klorür, bikarbonat, arsenik ve sodyum ihtiva eden sulardır. Romatizma, mide, solunum yolları, deri, çocuk hastalıkları ve kan dolaşımı rahatsızlıklanna iyi gelmektedir. Ankara’dan Kızılcahamam’a otobüs seferleri yapılmaktadır.

Çorum Beke Kaplıcaları

Bikarbonatlı ve sodyumlu sulardır. Böbrek, mide, bağırsak ve beslenme bozukluğu hastalıklanna iyi gelmektedir.

Mecitözü’nden ve Çorum’dan dolmuş seferleri yapılmaktadır.

Çankırı-Kurşunlu Çavundur Kaplıcaları

Sülfatlı, alkalik ve bikarbonatlı sulardır. Romatizma, kadın hastalıklan, solunum yollan ve kan dolaşımı rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

Çarıkın – Çerkeş otobüsleri yakınından geçmekte; Kurşunlu’dan dolmuş seferleri yapılmaktadır.

Antalya Demre İçmeleri

Klorür, magnezyum, hidrojen, sodyum ve sülfür ihtiva eden sulardır.

Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

Kaş ilcesine uzaklığı 40 kilometredir. Yozgat’tan otobüs seferleri düzenlenmektedir.

Burdur İnsuyu İçmeleri

Bikarbonat, kalsiyum ve brom ur ihtiva eden sulardır.
şeker, mide, bağırsak ve metabolizma bozukluklanna iyi gelmektedir.Burdur- Antalya yolu üzerindedir.
Burdur’a uzaklığı 14 kilometredir. Dolmuş seferleri yapılmaktadır, “însuyu Mağarası” adıyla bilinmektedir.

Adana Haruniye Kaplıcaları

Bikarbonat, kalsiyum, sülfür, magnezyum ve karbondioksit ihtiva eden sulardır.

Romatizma, mide-bağırsak, karaciğer, metabolizma bozukluklan ve kadın hastalıklanna iyi gelmektedir. Düziçi ilçesinde, şehir merkezine 17 kilometre mesafededir. Dolmuş seferleri yapılmaktadır.

Elbistan Cela İçmeleri

Bikarbonat, kalsiyum, karbondioksit, bromür ve demir ihtiva eden sulardır. Mide-bağırsak ve metabolizma bozukluklanna iyi gelmektedir.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilcesine 30 kilometre mesafededir. Ekinözü kasabasındadır. şehir mericezinden otobüs seferleri düzenlenmektedir.

Reyhanlı Hamamaş Kaplıcaları

Sülfat, sodyum, klorür, bikarbonat, kalsiyum, bromür, hidrojen, sülfür ve florür ihtiva eden sulardır.

Karaciğer, mide-bağırsak, romatizma ve metabolizma rahatsızlıklanna iyi gelmektedir.

Hatay’ın Reyhanlı ilcesine 25 kilometre mesafededir. Hatay’dan ve Reyhanlı’dan otobüs seferleri düzenlenmektedir.

Fatsa Sarmaşık Kaplıcaları

Kalsiyum, sülfat, sodyum, bromür ve florür ihtiva eden sulardır.

Mide-bağırsak, romatizma, sindirim sistemi ve metabolizma bozukluklanna iyi gelmektedir.

Ordu’dan ve Fatsa’dan otobüs seferleri yapılmaktadır. Fatsa’ya 13 kilometre mesafededir.

Havza Kaplıcaları

Sodyum, bikarbonat ihtiva eden oligometalik sulardır.

Romatizma, kadın hastalıkları ve hazım bozukluklanna iyi gelmektedir.

Samsun’dan Havza’ya otobüs seferleri düzenlenmektedir.

Rize Andon Kaplıcaları

Sodyum, sülfat, bikarbonat, kalsiyum, magnezyum, karbondioksit ve demir ihtiva eden sulardır.

Romatizma ve böbrek hastalıklanna iyi gelmektedir. Kaplıcalar, Rize’ye 20 kilometre mesafededir. Minibüs seferleri düzenlenmektedir.

Siirt Billurus Kaplıcaları

Klor, sülfat ve kükürt ihtiva eden toprak kalevli sulardır.

Romatizma, deri hastalıklan, böbrek,mide-bağırsak ve solunum yollan rahatsızbklanna iyi gelmektedir.

Siirt’e 18 kilometre mesafededir.
Otobüs, minibüs ve dolmuş seferleri vardır.

Diyarbakır Çermik Kaplıcaları

Klorür, sodyum, bikarbonat, bromür, hidrojen ve sülfür ihtiva eden sulardır.

Romatizma, kadın ve deri hastalıkları, solunum yollan rahatsızlıklanna iyi gelmektedir.

Kaplıcalar Çennik’ten 5 kilometre mesafededir. Çermik-Diyorbakır arası ise 95 kilometredir. Vasıta problemi yoktur.

Denizli Pamukkale Kaplıcaları

Kalsiyum, sülfat, bikarbonat ve karbondioksit ihtiva eden sulardır.

Romatizma, kan dolaşımı bozuklukları, böbrek, mide ve solunum yollan rahatsızlıkları için iyi gelmektedir.

Denizli’ye 20 kilometre mesafededir. Minibüs otobüs ve dolmuş seferleri düzenlenmektedir.

Germencik Alangülü Kaplıcaları

Klorür, sodyum ve bikarbonatlı sulardır. Romatizma, mide-bağırsak, böbrek, kan dolaşımı, çocuk ve kadın hastaüklanna iyi gelmektedir.

Aydın’ın Germencik ilcesine 9 kilometre, Hıdır bey kasabasına ise 2 kilometre mesafededir. Vasıta problemi yoktur.

OKU:   Myoterapi Masajı

Turgutlu Urganu Kaplıcaları

Karbondioksit, bikarbonat, florür ve alkalik sulardır.

Mide-bağırsak, kan dolaşımı, romatizma ve deri hastalıklanna iyi gelmektedir.

Manisa’nın Turgutlu kazasından kaplıcalara otobüs seferleri düzenlenmektedir.

Muğla Köyceğiz Sultaniye Kaplıcaları

Tuzlu, hidrojen, bromür, sülfür, florür ve radyoaktif maddeler ihtiva eden sulardır.

Romatizma, metabolizma bozuklukları, deri ve kadın hastalıkları için iyi gelmektedir.

Afyon Ömer ve Gazugöl Kaplıcaları

Alkalik, tuzlu, bikarbonat, florür ve karbondioksit ihtiva eden sulardır.

Çocuk hastalıklanna, romatizma, böbrek ve deri hastalıklanna iyi gelmektedir.

Ömer kaplıcasının şehir merkezine uzaklığı 17 kilometre, Gazlıgöl’ün ise 22 kilometredir. Afyon’dan her iki kaplıcaya da otobüs seferleri düzenlenmektedir.

Afyon Sandıklı Huzat Kaplıcaları

Kükürt, karbondioksit, bikarbonat ve alkalik maddeler ihtiva eden sulardır.

Mide-bağırsak, böbrek, romatizma, kadın ve deri hastalıkları, solunum yolları rahatsızlıkları için iyi gelmektedir.

Kaplıcalar Sandıklı’ya 9 kilometre, Afyon’a ise 70 kilometre mesafededir. Sandıklı Belediyesi otobüs seferleri düzenlemektedir.

Erzurum Pasinler Kaplıcaları

Klorür, sodyum, bromür, bikarbonat ve karbondioksit ihtiva eden sulardır.

Romatizma, mide-bağırsak, böbrek, kadın ve çocuk hastalıklanna iyi gelmektedir. Pasinler ilçesinde üç adet kaplıca ve ılıca vardır, l. Pasinler Kaplıcası 2. Akdağ Ilıcası 3. Köprüköy Deliçermik Kaplıcası.

Her üç kaplıcaya gitmek için Pasinler’e ulaşmak yeterlidir. Buradan kaplıcalara minibs seferleri düzenlenmektedir. Akdag Ilıcasına Erzurum’dan da gidilebilir.

Erzincan Ekşisu Kaplıcaları

Magnezyum, sodyum, karbondioksit, klorür ve bikarbonat ihtiva eden sulardır.

Romatizma, solunum yolları, mide, böbrek kan dolaşımı, metabolizma ve kadın hastalıkları için iyi gelmektedir.

şehir merkezine 10 kilometre mesafededir. Belediye otobüsleri ve minibüs seferleri vardır.

Ağrı Düyadün Kaplıcaları

Hidrojen, sülfür, karbondioksit, kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat ihtiva eden sulardır.

Romatizma, mide-bağırsak, dolaşım ve solunum yollan, deri ve kadın hastalıkları için iyi gelmektedir.

Kaplıcaların Diyadin ilcesine uzaklığı 7 kilometredir. Ağn’dan Diyadin’e ulaşmak yeterlidir. Buradan kaplıcalara devamlı dolmuş seferleri yapılmaktadır.

Bitlis Çukur Kaplıcaları

Sodyum, kalsiyum, magnezyum, bikarbonat, demir ve bromür ihtiva eden bir sudur. Kaplıcanın sadece bir havuzu vardır.

Mide-bağırsak, anemi, dolaşım, metabolizma ve çocuk hastalıklanna iyi gelmektedir.

Kaplıca şehir merkezine 42 kilometre mesafededir. Minibüs ve dolmuş seferleri yapılmaktadır.

Van Hasanabdal Kaplıcaları

Klorür, sodyum, bikarbonat, bromür, sülfür-ve hidrojen ihtiva eden bir sudur.

Romatizma, mide-bağırsak, dolaşım ve solunum yollan ile kadın hastalıklanna iyi gelmektedir.

Van’dan Erciş ilcesine, oradan da Hasanabdal köyüne gitmek gerekmekte-dir. Erciş’ten kaplıcaya minibüs seferleri düzenlenmektedir.

Bitlis Ilıcaköy Kaplıcaları

Sodyum, hidrojen, florür, sülfat ve klorür ihtiva eden bir sudur.

Romatizma, kadın ve deri hastalıklarına iyi gelmektedir.

Bitlis’le Ilıcaköy arası 22 kilometredir. Minibüs ve dolmuş seferleri yapılmaktadır.

Bingöl Kös Kaplıcası

Sodyum, kalsiyum, arsenik, bromür, karbondioksit ve bikarbonat ihtiva eden bir sudur.

Romatizma, mide-bağırsak, dolaşım, şişmanlık ve gut hastalıklanna iyi gelmektedir.

şehir merkezine 20 kilometre mesafededir. Otobüs ve minibüs seferleri düzenlenmektedir.

Elazığ Kolan Kaplıcası

Kalsiyum, bikarbonat, fosfat, sodyum, bromür, magnezyum, arsenik ve karbondioksit ihtiva eden bir sudur.

Romatizma, mide-bağırsak, dolaşım ve solunum yollan rahatsızlıklanna iyi gelmektedir.

Elazığ’dan Karakoçan ilcesine, oradan da Peri Suyu kenannda bulunan Kolan Kaphcasi’na gitmek gerekmektedir.

Tunceli Bağın Kaplıcası

Kalsiyum, arsenik, bikarbonat ve karbondioksit ihtiva eden bir sudur.

Romatizma, mide, solunum yollan, deri ve çocuk hastalıklanna iyi gelmektedir.

Tunceli’den Malazgirt ilcesine, oradan da Bağın köyüne gitmek gerekmektedir.

Bursa Kaplıcaları

Bursa’daki kaplıcalar Çekirge semtine serpilmiş vaziyettedir, îrili ufaklı bir çok kaplıca vardır. Ancak çoğu turizm şirketlerince işletildiğinden otelleri ve servisleri hayli pahalıdır.

Genellikle romatizma, siyatik, cilt hastalıktan, böbrek, idrar yollan hastalıklarına iyi gelen sulardır.

Balıkesir Gönen Kaplıcaları

Sülfat, florür, bikarbonat, sodyum, klorür ve magnezyum ihtiva eden sulardır.

Romatizma, böbrek, mide, metabolizma bozukluklan ve kadın hastalıklanna iyi gelmektedir.

Balıkesir ve Bursa’dan Gönen’e otobüs bulmak çok kolaydır.

Bursa İnegöl Oylat Kaplıcaları

Radyoaktif elementler ihtiva eden sulardır.

Daha ziyade romatizma hastalıklarına iyi gelmektedir.

Bursa’ya 80 kilometre, inegöl ilcesine de 35 kilometre mesafededir. Vasıta problemi yoktur.

Yalova Kaplıcaları

Sülfat, sodyum, florür, kalsiyum ve bikarbonat ihtiva eden sulardır.

Romatizma, mide-bağırsak ve böbrek hastalıklanna iyi gelmektedir. Yalova’dan kaplıcalar arası mesafe 12 kilo metredir. “Termal” adı verilen tesislere sık olarak minibüs seferleri düzenlenmektedir.

Gemlik Armutlu Kaplıcaları

Sülfat, kalsiyum, klorür, sodyum ve bikarbonat ihtiva eden sulardır.

Romatizma, böbrek, mide, metabolizme ve kadın hastalıklanna iyi gelmektedir.

Kaplıcaların ilçeye uzaklığı 20 kilometredir. Sık olarak minibüs seferleri yapılmaktadır.

Ezine Kestanbolu Kaplıcaları

Sodyum, demir, klorür ve radyoaktif elementler ihtiva eden sulardır.

Romatizma, mide, böbrek, kan dolaşımı ve metabolizma rahatsızlıklanna iyi gelmektedir.

Çanakkale’ye uzaklığı 65 kilometre, Ezine ilcesine ise 17 kilometredir. Çanakkale’den otobüsle Ezine’ye, oradan da dolmuşla Kestanbolu kaplıcalarına gitmek mümkündür.

Önceki Bilim, E Vitamini Diyetinin Arkasında
Sonraki Çocuklar Her Gün Ceviz Yemeli