Akupunktur Nedir?


Acus (iğne), punktura (batırmak) anlamına gelmektedir. Vücudun belli noktalarını (Akupunktur), özel ince iğneler kullanılarak gerçekleştirilen en eski ve doğal tıp sistemidir. Kullanılan iğneler ilaç enjeksiyonunda kullanılan iğnelerden çok daha ince ve uçlan onlarınki kadar keskin değildir. Akupunktur diğer Medical tedaviler kadar etkili ama yan etkisiz bir metoddur. Bir çok ülkede binlerce yıldır değişik şekillerde uygulanmaktadır.

Geleneksel Çin, 5 element, 6 enerji, dermatomal, kulak, el, scalp akupunkturu şeklinde; hiç bir metod diğerinden üstün değildir. Değişik hastalıklarda farklı stiller üstünlük gösterir (Felçde Scalp akupunkturu gibi). Kullanılacak teknik tamamem uygulayan doktorun deneyim ve eğitimine bağlıdır.

Tarihçe:

Anavatanı Çin olarak bilinmektedir, îlk doğuşu 5000 sene öncelerine dayanır. M.Ö. 250 yıl evvel yazılan Hugandi Nei Ching adlı kitap ilk yazılı bilgileri içerir. II Cshang Hanedanı dönemine ait arkeolojik kazılarda tıbbi konuların anlatıldığı taşlar ve iğneler bulunmuştur. Noktaların yerleşimini gösteren şemalar ilk olarak M. S. 317-581 yılları arasında çizilmiştir. Avrupa’ya ilk bilgiler ve kitaplar M. S. 1600 yıllarında geldi, Fransa, ingiltere, Almanya ve Avusturya’da ilk kitaplar basıldı.

ABD’nin ilgisi 1972’de Cumhurbaşkanı Nucon’ın Çini resmi ziyareti sırasında ekipte hastalanan bir kişinin akupunktur anestesisiyle ameliyat edilmesiyle başladı. Amerikalı Doktorlar gruplar halinde gelip Akupunkturu Çin’de öğrenmeye başladılar.Batı tıppida M.S. 1600 yıllarında Çin’de öğrenilmeye başlandı cinliler o zaman a dek tüm sağlık problemlerim akupunkturla giderdiler.

Türkiye’de ki duruma gelince: îlk uygulayıcı olarak yaklaşık 40 yıl evvel Dr. Kayır Doy var. 1991 de Akupunktur yönetmeliği çıkartıldı ve Sağlık Bakanlığı yeterli gördüğü hekimlere uygulama ruhsatı verdi. Şu anda yasal olarak uygulanmaktadır.

Akupunktur nasıl yapılır ve nasıl işler?

Akupunkturda asıl olan yaşam gücü (chi) nin aktığı varsayılan kanallar üzerindeki akupunktur
noktalannın uyanimasıdır. Bu uyarılar başta iğnelerle (altın, gümüş, çelik gibi metallerden yapılmış) olmak üzere laser ışınları göndermekle, yapılan iğnelere elektirik akımları (elekrostimulasyon) vermekle, noktaları ısıtmakla (Moxibisyon) ve masaj yolluyla (Akupressur) gerçekleştirilir.

Vücutta 1000 yakın nokta vardır ve her birinin fonksiyonu ayrıdır. Birde kulaklarda hastalık
hallerinde ortaya çıkan noktalar vardır. (Korrespondant N.) Muayenede hasta için uygulanacak
noktalar tespit edilir, bir tedavi programı çıkartılır ve hastaya has noktaları seçilen teknikle uyarılır.

Akupunktur nasıl işler?

Üç önemli mekanizma vardır.

1. Vücut kimyasallarım harakete geçirir, özellikle doğal ağn kesicileri

2. Sinirleri etkiler ve yararlı reflex cevaplannın oluşmasına neden olur.

3. Vücudun doğal elektro-manyetik alanlarım etki eder.

Ağrıyı gidermesinin nedeni doğal opiatlann artmasına bağlıdır. Ancak astım, irritable kolon ve kalp hastalıklarında kalıcı etkileri olduğu görülmüştür. Buna göre görülüyorki opiatlar sadece Merkezi sinir sisteminde değil, aynı zamanda periferik sinirlerde, akciğer vasküler yatağında, bağırsakta, beyaz kan hücrelerinde de etkilidir.

Akupunktur sadece opiatlan değil diğer vücut kimyasallannında salgılanmasını sitimule eder. Bu salınımlar negatif Feed-Back mekanizması ile çalışır. Noradrenalen, serotonin, neurotransmitter maddeler, hipofizer-hipotalamik hormonlar, troid, surrenaller, gonadal hormon sentezlerim düzenler.

Akupunktur un etkisi kesinlikle plasebo değildir. Vücudu destekler bu yüzden vücut kendi kendini onarır, dışarıdan artificiel bir kimyasal verilmediğinden yan etkisi yoktur, aksine temel amacı Vücut dengesi homeostasis’in sağlanmasıdır.

İğneler acı verir mi?

Bir çok insan değişik deneyimler yaşar. Bazdan iğne batarken hafif bir ağn hisseder, bazdan hiç bir şey hissetmez, îğne tam akupunktur noktasma batınlırsa genelde ağn olmaz, iğneler yerleştirildikten sonra o bölgede yada vücudun başka bir bölgesinde kunt ağrı, hissizlik hissedilebilir. Terleme ve ısınma olabilir. Bir çok insanda rahatlama ve gevşeme olur.

Akupunktur neyi tedavi eder?

Organlarda organik irreversible (geri dönüşümü olmayan) değişikliğe neden olmamış tüm hastalıklar akupunktur ile tedavi edilme olasıhğma sahiptir. Akupunkturun semptom ( belirtilere) karşı değil, sebebe karşı bir tedavi yöntemi olduğunu unutmamak gerekir.

1. Ağrılı Romatizmalı Hastalıklar; Bel ve boyun ağnsı, sırt ağnsı, diz ağrıları, epikondilit ve tenis dirseği, deupuftren hastalığı

2. Kadın Hastalıklan; Amenore ( adet görememe), ağrılı adet görme, düzensiz adet görme, vaginismus, adet öncesi sıkıntılar (premensturelsendrom), doğum sonrası depresyonu.

3. Solunum Yolu Hastalıklan; astım, sinüzit, otit, larenjit ve faranjit, az işitme.

4. Dermatoloji; Zona, ekzema, ültiker allerjik dermit, akne psoriazis (sedef) ve vitiligo

5. Sindirim Sistemi Hastalıklan; Mide ülseri, gastrit, kann şişmeleri ve gazları, bulantılar ve kusmalar, kolit, bilierdiskinezi, hepatit, hemorroid, kabızlık ve ishal ve
diş ağrıları.

6. Kardioloji; rithim bozukluklan, hipertansiyon ve hipotansiyon, ödem ve filebitler.

7. Endokrin Hastalıklan; hipertiroid, obesite ve celulik hipofizer yetmezlik.

8. Nörolojik Hastalıklar; stress, neurasteni ve depresyon, uyku bozuklukları (uyuyamama, fazla uyuma ve uyuklama) migren, vertigo ve denge bozuklukları,
kas hastalıkları, trigeminal neuraji, fecial paralizi ve nevraljiler

9. Genito-uriner bozukluklar; Frijidite, cinsel fonksiyon bozuklukları (impotens), enuresie ve incontience.

10. Alışkanlıkların Tedavisi; Nikotin bağımlılığı, alkol, drog bırakma, fazla yeme ve yeme bozuklukları

11. Estetik alanda; Elektrocelulolipoliz ve elektrolifting, (yüz germe, popo kaldırma, selülit tedavisi)

12. Anezteside

Akupunktur bu hastalıklarda en az diğer tıp dallan kadar başarılı olabilmektedir, en önemli konu bu konuda yeterliliği bulunan (Bakanlığın yetkeli kıldığı) akupunktur hekimince uygulanmasıdır.

Ne zaman uygulanmaz?

Kanda pıhtılaşma problemi varsa. Radyoterapi ve kemoterapi yapılmışsa, tüketici hastalıklarda vücut bitik düşmüşse, sizofrenide, debilite, çok ağır depresyon, ağır psikoz halleri, mensturasyonun ilk günü, çok alkol almışsa tavsiye edilmez.

Tedavide uyulması gereken kurallar var mı?

Yasaklar
Tedaviden sonra alışılmışın dışında fazla yemek yemek, aşın egzersiz, alkol alımı. Vücut Chi (enerji dengesini) sindirimi bozan yiyecekler (olmamış meyveler, çiğ etler, yağlı çekirdekler, sirke, turşu) yenmesi istenmez.

– Hasta almakta olduğu ilacı birden bırakmamalıdır.

– Madde bağımlılığı, sigara akupunktur etkilerine ters düşer. Bunlar bırakılmalıdır.

– Tedavi boyunca kendinizi izleyiniz, bir sonraki seansda şikayetiniz! belirtiniz. Yapmamız gerekeni bereberce konusalım.

– Hastalığınızı ve kaç seansta iyileşebileceğinizi sormayı unutmayınız ve düzenli aralıklarla tedavi olunuz.

Akupunkturla nikotinden kurtulma şansınız var mı?

Nikotin hem lüks hem psikoaktifbir drogdır. îçimi alışkanlık yapar. Bağımlılar keyif için, problemlerle baş etmek için, alıştıkları için içerler. Ayrılmada duygusal, somatik, depresif yeme ile ilgili problemler olabilir.

Tedavi detaylı bir psikoanalizle beraber yapılmalı, davranışlar analiz edilmelidir. En önemli konu kişinin motivasyonudur. Kişi bu alışkanlığından kurtulmak istiyorsa yoksunluk semptomları akupuntur uyarılan ile giderilebilir. Tedavi ile, ilk günden itibaren nikotin almazlar. 3 seans uygulama genellikle yeterli olmaktadır. Başarı oranı %94 kadar yüksektir.

Kilo sorunuyla başetmede akupunktur

Omurlar arası diskin (nucieus pulposus) prolapsusu bel fitığı olarak adlandırılmaktadır. Prolobe olan disk omuriliğe baskı yapmakta çeşitli arazlara sebep olmaktadır. Medulla basışı çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Fizik muayene ile yetinmeyip MR yapılmalıdır. Tümörler ekarte edilmelidir. Disk köke baskı yapmamışsa düşük ayak oluşmamışsa… gibi bir takım kriterler değerlendirilir. Uygun vakalarda elekroakupunktur uygulanır. Neticeler yüz güldürücüdür. Akupunkturun miyorelaksan spazmolitik analjezik etkileri vardır. Bioregüler mekanizmalarla organizma kendini iyi etmektedir.

Akupunkturla estetik alanındaki çalışmalar

Elektrocellulolipolyse: Elektrik akımı ile hücre içindeki yağların parçalanması demektir.

Selulitler bir lipodistrofdir. Başka bir deyişle yağ dokusunda görünen aşırı bir lokal birikmedir. Klinikte selülitleri yağ tabakası kalınlığının lokal olarak artması cilt yapısının sertleşip bazen ağrı vermesi şeklinde ortaya çıkar. Yağlar adipositler içindedir. Lipolitik mekanizma tıkanmıştır. Dolaşım bozukluğu, hormonal problemler, yanlış beslenme kalıtımsal psikolojik ve iyatrojenik faktörlerle oluşabilir

Biz uyguladığımız tedavide bu bölgelerde özel iğneler kullanıp çok düşük dozda elektrik akımını vererek adipositlerdeki yağı parçalıyoruz. Yağlar yağ asitleri ve griserol’e parçalanır. Bu maddeler idrarla atılır, iğne ve akım uygulamaları ödemi çözer sirkilasyonu kolaylaştırır. Yağ eritir. Haftada 2 uygulama gereklidir, seans sayışı distrofik bölgenin kalınlığına bağlı olarak değişir. Her seansta 0,5cm incelme (yağ tabakasında) gerçekleşir. Bu yolla göbekler guluteus (popo) bölgesi ve bacaklarda toplanan yağlar ameliyatsız yok edilebilmektedir.

Elektrolifting: Kendini bırakmış doku ve kaslar özel noktalara batırılan iğnelere verilen akımla canlandırılmaktadır. Bioregüler ve mekanik etkilerle kaslar çalışır, dolaşufl düzenlenir lenf drenajı sağlanır. Kollegen ve fibroblastlarda artış sağlanır, yüz için 6-8 seans yeterli olmaktadır. Çizgi ve sarkmalar yeniden oluşmasın diye 3 ayda bir seans tekrarlanmalıdır. Bu yolla hep genç bir yüze sahip olmak mümkündür. Yüz dışında aynı teknik popo kaldırmak, karın düzleştirmek içinde kullanılmaktadır.

Dr. D. Servet Ayrancı, Akupunkturist

Önceki Yemek Ölçüleri
Sonraki Feng Shui