Etiketindeki yazılar

Vitamin B12


Günlük ihtiyaç: 1 – 3 yaş: 400 mikrogram (µg)RE 4 – 6 yaş: 500 µg RE 7 – 10 yaş: 700 µg RE 11 yaş ve üstü erkekler: 1,000 µg RE 11 yaş ve kadınlar: 800 µg RE 1 – 3 yaş: 0.9 mikrograms (µg) 4 – 8 yaş: 1.2 µg 9 – 13 yaş: …