Etiketindeki yazılar

Qigong


Antik Çin’in uzun geçmişi olan kültürel bir mirasıdır. Yaşam enerjisi üzerinde uzun sürelerle kararlı olarak çalışmaya ve bu konuyu incelemeye çigong denir. Çigong çi ve gong sözcüklerinden türemiştir. Çi evrenin temelindeki enerji, doğal güç, canlıların bedenlerindeki yaşam enerjisi şeklinde tanımlanabilir. Gong ise iş, kararlı çalışma demek-tir. Gong sözcüğünün başına getirilen ek ne işi ya da …