Etiketindeki yazılar

Kaplıcalar


Halk arasında “ılıca”, “kaplıca”, “içmece” “çermik”, “girme” gibi değişik isimlerle anılan şifalı suların tıp dilindeki adı “maden suları”dır. Bu suların hemen hepsi şu üç özelliğe sahiptirler. * Sıcaklıkları yirmi derecenin üzerindedir. * Değişik cins ve miktarda erimiş halde maden tuzları ihtiva ederler. * Bileşimlerinde ayrıca karbondioksit ve kükürtlü hidrojen gibi gazları veya radyoaktif elemanları taşırlar. Şimdi, …