Türkiye Artık ‘Yaşlı Ülke’


65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi iken son 5 yılda yüzde 17 artarak 2017 yılında 6 milyon 895 bin 385 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2013 yılında yüzde 7,7 iken, 2017 yılında yüzde 8,5’e yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44’ünü erkek nüfus, yüzde 56’sını kadınlar oluşturdu.

Birleşmiş Milletlere göre yaşlı nüfusun, toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8 ile yüzde 10 arasındaysa, o ülke artık yaşlı ülke sayılıyor. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2012 yılında yüzde 7,5 iken, 2016’da yüzde 8,3’e yükseldi ve Türkiye ‘yaşlı ülkeler’ arasına girdi. 2017 yılında yaşlıların yüzde 61,6’sı 65-74 yaş grubunda, yüzde 29,7’si 75-84 yaş grubunda ve yüzde 8,6’sı 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

EN YAŞLI ÜLKE MONAKO

TÜİK, ‘İstatistiklerle Yaşlılar, 2017’ araştırma sonuçlarını açıkladı. Türkiye’deki nüfus seyri bu şekilde devam ederse, yaşlı nüfus oranı 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında da yüzde 25,6 olacak.

2017 yılında dünya nüfusunun yüzde 8,9’unu yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 32,2 ile Monako, yüzde 27,9 ile Japonya ve yüzde 22,1 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Hayat tabloları, 2014-2016 sonuçlarına göre de, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78 yıl, erkekler için 75,3 yıl ve kadınlar için 80,7 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşıyor. Doğuşta beklenen yaşam süresi farkı ise iki cins arasında 5,4 yıl oldu.

EN YAŞLI İL SİNOP

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2017 yılında yüzde 18,2 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 16,8 ile Kastamonu, yüzde 15,4 ile Artvin ve Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,3 ile Hakkari ve yüzde 3,7 ile Van izledi. Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 416 yaşlı olduğu belirlendi ve bu sayı yaşlı nüfusun yüzde 0.1’ini oluşturdu. Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il de sırasıyla 691 kişi ile İstanbul, 262 kişi ile Şanlıurfa ve 251 kişi ile Mardin oldu.

Okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 2012 yılında yüzde 25,4 iken 2016 yılında %20,8’e düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranının, yaşlı erkeklerin oranından 4 kat fazla olduğu görüldü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı, 2016 yılında yüzde 31,1 iken yaşlı erkeklerin oranı yüzde 7,5 oldu.

OKU:   Covid19 Dönemi Fazla Hijyen Atopik Egzamayı Tetikleyebilir

Eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranı yüzde 12,5 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 49,8 oldu. Yaşlı erkek nüfusun 2017 yılında yüzde 1,2’sinin hiç evlenmemiş, yüzde 83,4’ünün resmi nikahla evli, yüzde 3’ünün boşanmış, yüzde 12,5’inin eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun yüzde 2,5’inin hiç evlenmemiş, yüzde 44,3’ünün resmi nikahla evli, yüzde 3,4’ünün boşanmış, yüzde 49,8’inin ise eşi ölmüş olduğu görüldü.

YAŞLI NUFÜS YOKSUL

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2012 yılında Türkiye geneli için yüzde 22,6 iken 2016 yılında yüzde 21,2 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2012 yılında yüzde 18,7 iken 2016 yılında yüzde 16 oldu.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, 2016 yılında 15-64 yaş grubunda işgücüne katılma oranı yüzde 57 iken yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı yüzde 11,8 olarak gerçekleşti. 2016 yılında yaşlı nüfusun yüzde 70,2’sinin tarım sektöründe, yüzde 22,8’inin ise hizmetler sektöründe yer aldığı görüldü.

ALZHEİMER VE DOLAŞIM SİSTEMİ

Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2016 yılında ölen yaşlıların yüzde 45,6’sı dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 16,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 13,9 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yaşlı kadınların oranının yaklaşık iki katı oldu. Bu kapsamda hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yüzde 21,4 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 11,3 oldu. Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı ise, 2012 yılında 7 bin 524 iken 2016 yılında 12 bin 900’e yükseldi. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2012 yılında yüzde 3,4 iken bu oran 2016 yılında yüzde 4,5’e yükseldi.

OKU:   Türkiye'de 5,416 Kişi 100 Yaşını Geçti

YAŞLILAR MUTLU

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden yaşlıların oranı 2016 yılında yüzde 64,5 iken bu oran 2017 yılında yüzde 66,1’e yükseldi. 2017 yılında yaşlı erkeklerin yüzde 66,3’ü, yaşlı kadınların ise yüzde 65,9’u mutlu olduğunu beyan etti. Yaşlı bireylerin en önemli mutluluk kaynağının ise yüzde 65.8 ile aileleri, ikinci sırada ise yüzde 16.5 ile çocukları olduğu görüldü.

İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki yaşlı bireylerin oranı 2013 yılı Nisan ayında yüzde 4,2 iken bu oran 2017 yılının aynı ayında yüzde 11,3’e yükseldi. Yaşlı erkeklerin yaşlı kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2017 yılında yüzde 15,6 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 7,5 oldu.

Önceki Kadın Ve Erkek Obezitesinde 6 Fark
Sonraki Çampisaj (Champissage) Aromatik Hint Baş Masajı